Om

I desember 2014 tok vi skrittet videre og satte opp kurs for å få dekt inn vårt behov på dressurdommerfronten. Ellen Olsen fra Moss kom opp og i løpet av helgen ble syv deltakere guidet gjennom teori og praksis for å bli kjøredressurdommeraspirant- fem av deltakerne gikk opp til eksamen og alle besto!

 

Nå vil det være mye enklere og mer gjennomførbart å kunne arrangere kjørestevne i regionen noe som gleder oss som en liten og relativt fersk klubb voldsomt!

Hålogalandkuskene Hestesportklubb

Kommende arrangementer:

 

9. mai, utvidet klubbstevne HKH, på NNHS, Olsborg

 

23.-24. mai: treningshelg for medlemmer. Vi leier anlegget på NNHS. Hjelper hverandre med evt innkjøringshester, setter opp presisjonsbane? Det vi har lyst og behov for å gjøre.

4.-5. juli: Kretstrening med Ståle Sagstuen, NNHS, Olsborg

 

15.-16. august: treningshelg for medlemmer. Vi leier anlegget på NNHS. Hjelper hverandre med evt innkjøringshester, setter opp presisjonsbane? Det vi har lyst og behov for å gjøre.

12.-13.september: Kretstrening med Ståle Sagstuen, NNHS, Olsborg

 

3-4 oktober: treningshelg for medlemmer. Vi leier anlegget på NNHS. Hjelper hverandre med evt innkjøringshester, setter opp presisjonsbane? Det vi har lyst og behov for å gjøre.

 

17.-18. oktober: D-stevne, D, P (M?)

21.-22. november : Kretstrening med Ståle Sagstuen, NNHS, Olsborg

 

Styret 2015:

 

Leon Johansson- leder

Therese Paulsen- nestleder

Øystein Fredriksen- styremedlem og kasserer

Maria Horn Ellingsen- styremedlem og websider, samt organisere kretstreningene.

Sigrid Halvorsen- varamedlem

Elin Liland Ouren- varamedlem

 

Litt om klubben:

 

Det har i løpet av de siste årene vært arrangert mange kjørekurs i regionen med mange forskjellige instruktører, og dette har etterhvert ført til et ønske om å kunne komme i gang med stevnearrangement innenfor grenen.

Lene Kragh som er av instruktørene som har holdt en del kurs på NNHS har vært en ivrig pådriver og har nok endel av æren for at vi endelig er kommet i gang. Lene og Wenche Johannessen som begge to er aktive konkurransekusker kom begge to opp i september 2012 og gav oss et siste puff i retning av konkurransekjøring- vi fikk prøve oss på miniklassearrangement, under kyndig veiledning noe som selvfølgelig gav mersmak. Samme helgen ble en arbeidsgruppe satt sammen for å undersøke mulighet og behovet for å etablere en egen klubb der hovedfokus er kjøreaktivitet. Målet er å kunne samle folk med samme interesse innenfor en klubb og dermed kunne utvikle sporten i nord ennå mere. Miljøet er ennå lite og vi håper og tror at gjennom å etablere en ny klubb som går på tvers av kommunegrenser, men som holder seg innenfor kretsen vil vi oppnå et bedre resultat enn om man blir værende alene i en stor klubb der særinteressen drukner i massen.

Jeg etablerte en gruppe på facebook etter et kjørekurs i mai 2012 som jeg kalte " Vi som ønsker å opprette en kjøreforening og arrangere kjørestevner i nord"- grupppen fikk raskt 150 medlemmer, noe som kan tyde på at det er grunnlag og interesse for dette. Denne gruppen er nå døpt om til Hålogalandkuskene Hestesportklubb-infoside.

Arbeidsgruppen som ble etablert høsten 2012 jobbet seg frem mot en søknad om opptak som klubb under Rytterforbundet, stiiftelsesmøte ble avholdt i januar, søknaden send og behandlet og nå er det fritt fram for å være med å påvirke prosessen videre framover! Vi går spennende tider i møte!

Vi som sitter i styret har noen tanker om hvilke aktiviteter vi tenker tilby våre medlemmer- men mest av alt ønsker vi høre på hva som er behovet for kuskene i regionen- så har du ønsker- ta gjerne kontakt med styret.

Vi er ennå tidlig i oppstartsfasen, midlene er få, men vi har et brennende ønske om å utvikle sporten i nord og ikke minst gjøre den tilgjengelig for flere. Kjøring med hest er GØY!

 

Palmehelgen 2013 ble det arrangert kurs for teknisk personell- kjørebanebyggeraspirant og kjørebanedommer på Nord-Norsk Hestesenter, i regi av TKK.

11 deltakere fra regionen deltok på kurset som tok for seg de to emnene både i teorien, og i praksis gjennom bygging og gjennomkjøring.

Kurslærere var Odd Rune Vikheim og Arne Henriksen- som guidet oss gjennom både teori og praksis.

10 aspiranter fikk autorisasjon som banebyggere og kjørebanedommere. Vi er stolte!

 

Copyright © All Rights Reserved